InfoMIKA-Info.html
KontaktMIKA-Kontakt.html
ProjektMIKA-Projekt.html

Villa Bergström Uppsala

Inredningsuppdrag;  Planlösning, färgsättning  och bygglovsritningar.

Glasväxthus från Gotland som tillbyggnad på hus från Rosenberg och Wase.